proces produkcja

Mikroelektronika, komputery, robotyka, mechatronika

Laboratorium badawcze, warsztat produkcyjny


Nasze laboratorium jest częścią firmy Einfo.pl (studio-online.pl). Prowadzimy badania nad zastosowaniem programowalnych układów elektronicznych jako części większego systemu informatycznego. Same systemy informatyczne (np. bazodanowe) są także przez nas tworzone. Integrujemy różne elementy analogowo-cyfrowe w jeden spójny system. Interdyscyplinarne podejście pozwala nam wprowadzać skuteczne rozwiązania.

Projekty 2016Systemy wifi

 

Badania nad systemami informatycznymi wykorzystującymi przesył danych za pomocą układów radiowych. Budowa nadajników i odbiorników, ich komunikacja z komputerem-serwerem.

 

Programy dla mikrokontrolerów

 

Testowanie działania mikrokontrolerów z różnym oprogramowaniem i obciążeniem procesowym. Budowa stabilnych układów scalonych z centralnym chipem.

 

Roboty

 

Analiza mechatronicznych rozwiązań. Budowa robotów z zastosowaniem różnych układów sensorycznych.

 

Systemy identyfikacji

 

Układy dotykowe. Systemy dostępu i identyfikacji osób i towarów.

 

Kontakt